DUURZAAM BOUWEN

ONZE VISIE OP DUURZAAM BOUWEN

DUURZAAM BOUWEN IS BELANGRIJK

Als we terugblikken op de afgelopen jaren, zien we dat er steeds meer gesproken wordt over duurzaam bouwen. In het ontwerp van een nieuw gebouw krijgen materiaal- en energiegebruik extra aandacht, met als uitgangspunt de gevolgen voor het milieu en klimaat te beperken.

Mattone vindt dit ook belangrijk. Ons uitgangspunt is echter niet alleen maar het duurzaam bouwen. Wij zien dat de nadruk hier soms teveel op wordt gelegd, waardoor andere aspecten zoals esthetiek en het gebruik van het gebouw minder aandacht krijgen. Wij vinden het ook belangrijk dat een nieuw gebouw functioneel is en naadloos aansluit op de behoefte van de opdrachtgever. Ook dient het een comfortabel en gezond binnenklimaat te bieden, waarin de gebruikers aangenaam kunnen verblijven.

Het ontwerp wat volgt, uiteraard afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, dient stijlvol en tot op zekere hoogte tijdloos te zijn. Als uitgangspunt voor de levensduur van nieuwbouw wordt nu vijftig jaar gebruikt. Veel gebouwen, met name vrijstaande woningen, halen dit niet. Door met de opdrachtgever een mooi en aangenaam gebouw te ontwerpen en te bouwen, waarbij uiteraard verstandig wordt omgegaan met het materiaal- en energiegebruik, wordt de kans groter dat de gebouwen langer dienst doen. Hiermee voorkom je het vroegtijdig slopen van een woning. Want dat is alles behalve verantwoordelijk voor het milieu.

Een prachtig voorbeeld van een dergelijke manier van duurzaam bouwen is de villa in Rotterdam waar het Chabot Museum in gevestigd is. Deze villa is in 1938 voor C.H. Kraaijeveld ontworpen door de architecten G.W. Baas en L. Stokla, maar oogt absoluut niet gedateerd. Het is een doordacht en functioneel ontwerp. En met de huidige technieken is het goed mogelijk om ook dit gebouw energiezuinig te krijgen. Het is duurzaam bouwen zoals wij dat als Mattone graag zien.